دانلود پایان نامه بررسی عوامل اثرگذار بر طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار امور اجتماعی

13,800 تومانشناسه فایل: 3697

دانلود پایان نامه بررسی عوامل اثرگذار بر طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار امور اجتماعی

13,800 تومانشناسه فایل: 3697

  • حجم فایل ورد: 364.6KB
  • فرمت: فایل Word قابل ویرایش و پرینت (DOCx)
  • تعداد صفحات فارسی: 180
  • عنوان پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر بر طرح تکریم ازدیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار امور اجتماعی
  • پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد
  • رشته ی مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی)‌
  • دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت
  • شامل پرسشنامه ارباب رجوع در پیوست