دانلود پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به (CEDAW) کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

11,500 تومانشناسه فایل: 3620

دانلود پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به (CEDAW) کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

11,500 تومانشناسه فایل: 3620

  • حجم فایل ورد: 658.1KB
  • فرمت: فایل Word قابل ویرایش و پرینت (DOCx)
  • تعداد صفحات فارسی: 270
  • پایان نامه: برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
  • در رشته حقوق عمومی
  • موضوع : اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان