دانلود مقاله درباره انفارکتوس میوکارد Myocardial Infarction – اپیدمیولوژی (MI)

4,200 تومانشناسه فایل: 3412

دانلود مقاله درباره انفارکتوس میوکارد Myocardial Infarction – اپیدمیولوژی (MI)

4,200 تومانشناسه فایل: 3412

  • حجم فایل ورد: 76.4KB
  • فرمت: فایل Word قابل ویرایش و پرینت (DOCx)
  • تعداد صفحات فارسی: 42
  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید بهشتی
  • دانشکده پرستاری ـ مامایی
  • (Myocardial Infarction (MI
  • درس مربوطه: اپید میولوژی