دانلود پایان نامه بررسی روابط دو جانبه ایران و پاکستان

9,700 تومانشناسه فایل: 3303

دانلود پایان نامه بررسی روابط دو جانبه ایران و پاکستان

9,700 تومانشناسه فایل: 3303

  • حجم فایل ورد: 103.3KB
  • فرمت: فایل Word قابل ویرایش و پرینت (DOCx)
  • تعداد صفحات فارسی: 110
  • واحد علوم و تحقیقات
  • دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  • روابط خارجی ایران با کشورهای جهان سوم از 1320 به بعد
  • بررسی روابط دو جانبه ایران و پاکستان (2005-1739)
  • کارشناسی ارشد علوم سیاسی