در حال نمایش 2 نتیجه

2,500 تومان

مدیریت ارتباط با مشتری ،یک استراتژی تجاری مشتری مجور است که با ارزشمندترین دارای یک کسب وکار که همانا مشتریان آن است سروکار دارد،به همه فرآیندهای تجاری مربوط به مشتری رسیدگی می کند، هم برای شرکت وهم برای مشتری ایجاد ارزش می کند و برای ایجاد این ارزش و به اجرا درآوردن استراتژیهای تجاری مربوط [...]

17,400 تومان

CRM به عنوان یک ابزار تکنولوژیکی در سطح بالایی در سازمان ها قرار دارد. به همین دلیل، اندازه گیری تاثیر آن بر عملکرد مؤسسات امکان­پذیر است. در زمینه جامعه اطلاعاتی که در آن، موانع بین ارتباط و فروش تقریبا قابل مشاهده است، باید در ارتباط با بازار، گرایشات مشتری را دنبال کنیم. به همین علت، [...]