در حال نمایش یک نتیجه

4,500 تومان

چشم از راه های مختلفی می تواند دچار آسیب شود. تروما بعنوان یکی از علل کاهش دید و دوبینی و فلج زوج های حرکتی چشم مطرح است. یکی از علل ترومای چشم و آسیب بینایی نیز همراهی ضربه مغزی با آسیب به چشم می باشد. هدف ما از این مطالعه شناخت بیش تر شیوع فلج [...]