در حال نمایش 3 نتیجه

13,500 تومان

از آنجایی که سازمان های خدماتی کسب و کارهای فشرده ای هستند، اثربخشی شیوه های منابع انسانی (HR) و رضایت شغلی کارمندان اهمیت حیاتی دارند. در بین موسسات بهداشتی و درمانی که در صنعت خدماتی قرار دارند، یکی از مهم ترین و بالاترین منبع تنوع، کارمندان هستند. عملکرد و ظرفیت کارمندان عوامل مهمی هستند که [...]

17,500 تومان

رویدادهای خاص یکی از سریعترین بخشهای رشد صنعت گردشگری است (Getz,2008). رویدادهای خاص بازدیدکنندگان را به شهرهای میزبان رویداد جذب می کند علاوه بر این بیشتر افراد را ترغیب می کند تا حتی رویداد را پس از اینکه به پایان رسید بازدید کنند (Backman, Backman, Uysal, & Mohr Sunshine, 1995; Getz, 1998, 2008). این رویدادها [...]

28,000 تومان

رضایت از کیفیت به عنوان وسیله ای برای ارزیابی موفقیت خدمات در زمینه های بازاریابی، اقتصادی و مدیریت استراتژی شناخته شده است (Lo¨fgren et al., 2011; Mittal et al., 1998). به عنوان مثال، رضایت از کیفیت یک شاخص کافی برای سودهای آینده شرکت است (Kolter 1991) و می تواند به عنوان معیاری برای شناخت عملکرد [...]