در حال نمایش یک نتیجه

9,000 تومان

عموماً اطلاعات مورد نیاز هر یک از گروهای فوق توسط بخش هایی از حسابداری تهیه و تنظیم می‌شود مثلاً حسابداری مدیریت[1] وظیفه تعیین و تنظیم اطلاعات درون سازمانی را عهده‌دار بوده که عمده اطلاعات برآمده از حسابداری مدیریت دارای ویژگی های زیر می‌باشد: گزارش های مربوط به حسابداری مدیریت برای مقاصد خاص، تصمیمات معین و [...]