در حال نمایش 4 نتیجه

20,500 تومان

ایران در کمربند زلزله خیز کوه های آلپ – هیمالیا واقع شده است، به عنوان یکی از فعال ترین مناطق تکتونیک جهان و یک کشور مستعد زلزله است که بیش از 130 زلزله قوی را با بزرگی 7 یا بیشتر در قرن های اخیر تجربه کرده است. فقط در قرن گذشته حدود 25 زمین لرزه [...]

14,000 تومان

تا همین اواخر ، رابطه بالقوه بین باور های مذهبی ، شیوه های مدیریتی و نتایج سازمانی به طور آشکارا در تحقیق مدیریت جریان اصلی نادیده گرفته شدند. علی رغم این واقعیت که بیش از 80 درصد مردم در سطح جهان گزارش می دهند که مذهب یک بخش مهم از زندگی روزانه را تشکیل می [...]

16,500 تومان

نمونه هایی از پاداش های مالی عبارتند از : دستمزد پایه، تنظیم هزینه زندگی، انگیزه های کوتاه مدت و  دراز مدت (Aguinis, 2013). شواهد تجربی موجود نشان می دهند که پاداش های مالی جزء قدرتمندترین عوامل موثر بر انگیزش و عملکرد کارکنان هستند. برای مثال، لاک، فرن، مک کالب، شاو و دنی (1980) دریافتند که [...]

14,500 تومان

به حرکت واداشتن منابع انسانی؛ هر شرکتی به منابع فیزیکی، مالی و انسانی نیاز دارد تا به هدف خود دست پیدا کند. به واسطه انگیزه است که منابع انسانی را می توان با بهره مندی کامل از آنها مورد بهره برداری قرار داد. این کار با ایجاد تمایل در کارمندان نسبت به کار صورت پذیر [...]