در حال نمایش یک نتیجه

17,800 تومان

(SPD) تغییر شکل شدید پلاستیک به عنوان روش موثری در تولید فرا ریز دانه ای شده حجمی (زیر میکرون دانه اندازه 100 نانومتر 1>d>میکرومتر) یا مواد (~<100nm) نانوذرات در نظر گرفته می­شود [1، 2]. تا به امروز، روش­های SPD مانند، (ECAP) فشار دادن برابر در شبکه زاویه دار [3]، (HPT) پیچ خوردگی فشار بالا [4]، [...]