در حال نمایش یک نتیجه

16,200 تومان

بدیهی است که فرایند برنامه ریزی در طول زمان تغییر می یابد تا ماهیت مشکلات مرتبط با ساختار شهر را که سریعا در حال تغییر است مورد رسیدگی قرار دهد. تغییرات عمده به صورت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شده است که به دنبال بازسازی فیزیکی و اجتماعی گسترده ای بویژه [...]