نمایش یک نتیجه

16,700 تومان

با افزایش کشف SRM های کشف شده به طور اتفاقی و تاکید ملی بیشتر بر خودداری از درمان بیش از حد تومورهای سست تعیین کننده ی ارزش درمان، که به صورت نسبت کیفیت دقت ارائه شده به دلارهای صرف شده در مراقبت از سلامت تعریف میشود، این مساله از اهمیت زیادی برخوردار شده است. با [...]