در حال نمایش 2 نتیجه

14,500 تومان

نام تجاری سبز و پایداری توجه دانشگاهیان و کارورزان را از رشته های مختلف کسب و کار مانند بازاریابی، مدیریت زنجیره تامین، و مدیریت اطلاعات جلب کرده است. علیرغم افزایش فزاینده ای که برای سبزتر و پایدارتر بودن (با توجه به، برای مثال، تغییرات آب و هوا و قوانین محیط زیست)، هیچ چارچوب جامعی در [...]

35,500 تومان

مسائل ” سبز ” برای تصمیم گیرندگان شرکت به طور فزاینده ای اهمیت یافته است، زیرا شرکت ها با حساسیت عمومی ، قوانین سختگیرانه و افزایش فشار ذینفعان برای حفظ محیط طبیعی روبرو هستند (Banerjee et al. 2003; Hult 2011; Maignan and Ferrell 2004). تعداد بیشتری از مشتری ها نیز شروع به تغییر سلایق خود [...]