در حال نمایش یک نتیجه

26,500 تومان

واقعیت اقتصادی و شغلی، در طول دهه ی گذشته تغییرات بسیاری کرده است. همانطور که بوئنو کامپوس (2009) نشان داد، ما در عصر دانش هستیم، که در آن این منبع، مهم ترین عامل مولدی است که سازمانها باید مدیریت کنند. بقای آنها ، تا حد زیادی، بستگی به دانشی که آنها دارا هستند و تواناییشان [...]