در حال نمایش 2 نتیجه

19,500 تومان

ارتباطات شفاهی مثبت (WOM)، همانند هر ارتباطات مثبتی در مورد راهنمایی های یک موسسه خدماتی تعریف شده است که به عنوان یک پیامد رابطه ای مهم محسوب میشود(Freidenand Goldsmith, 1988; Hennig-Thurau et al., 2002; Harrison-Walker, 2001).به عنوان یک منبع اطلاعات،WOM مثبت ،یک درونداد قوی برای تصمیم گیری به حساب می آید. برای مشتریانی که با [...]

19,300 تومان

رقابت شدید در میان بانک های تجاری به این معنی است که حتی نوآورترین محصولات و خدمات نیز توسط رقبا تکرار می شوند، که بانک ها را از عملکرد در رسیدن به مزیت رقابتی پایدار (SCA) منع می کند (Gordon et al., 2008). محیط بانکداری مالزی از این  قاعده مستثنی نیست. بر اساس گزارش Negara Malaysia [...]