در حال نمایش 2 نتیجه

22,500 تومان

شبکه‌های توزیع به منظور کاهش تلفات توان، توازن بار، و خدمات تعمیرات در شرایط عملیاتی حیاتی پیکربندی مجدد می‌شوند [1]. تاثیر MG بر پیکربندی مجدد شبکه توزیع (DNR) در [2-4] بحث شده است. به منظور حل کردن مسئله DNR بهینه برای حداقل کردن تلفات توان، الگوریتم PSO با استفاده از روش‌های تولید شده توسط MCS [...]

26,500 تومان

به دلیل عدم قطعیت بارهای سیستم در فیدرهای متفاوت که از زمانی به زمان دیگر متغیر است، اجرا و کنترل سیستم‌های توزیع به طور خاص در نواحی که تراکم بار بالا است، پیچیده‌تر است. تلفات توان در شبکه توزیع شده برای یک پیکربندی شبکه‌ای ثابت برای تمام موارد به منظور برآورد سطح مورد نیاز تقاضای [...]