در حال نمایش یک نتیجه

26,500 تومان

به دلیل عدم قطعیت بارهای سیستم در فیدرهای متفاوت که از زمانی به زمان دیگر متغیر است، اجرا و کنترل سیستم‌های توزیع به طور خاص در نواحی که تراکم بار بالا است، پیچیده‌تر است. تلفات توان در شبکه توزیع شده برای یک پیکربندی شبکه‌ای ثابت برای تمام موارد به منظور برآورد سطح مورد نیاز تقاضای [...]