در حال نمایش 3 نتیجه

32,400 تومان

تقاضای روز افزون برق، منجر به کاهش مداوم منابع مرسوم (متداول) تولید توان گردیده است. منابع تولید توان مرسوم به طور متمرکز عمل نموده و مناسب مسائل زیست‌محیطی و اقتصادی در بازار برق آزاد امروزی نمی‌باشند. هدف اصلی تاسیسات، تامین برق به مصرف‌کنندگان خود به شیوه‌ای مطمئن، شایسته و مقرون به صرفه است. از این [...]

26,500 تومان

در سال های اخیر، فناوری تولید پراکنده (DG) یک موضوع با بررسی های شدید شده است و نگرانی های جهانی برای حفاظت محیطی، موضوع ذخیره انرژی، افزایش پیچیدگی توان باد، تولید توان فتوولتائیک و سایر فن آوری های انرژی تجدید پذیر را افزایش داده است. بعد از اتصال DG به شبکه توزیع، ساختار، عملکرد و [...]

26,500 تومان

به دلیل عدم قطعیت بارهای سیستم در فیدرهای متفاوت که از زمانی به زمان دیگر متغیر است، اجرا و کنترل سیستم‌های توزیع به طور خاص در نواحی که تراکم بار بالا است، پیچیده‌تر است. تلفات توان در شبکه توزیع شده برای یک پیکربندی شبکه‌ای ثابت برای تمام موارد به منظور برآورد سطح مورد نیاز تقاضای [...]