در حال نمایش 2 نتیجه

18,500 تومان

این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است. بعد از مقدمه، بخش دوم پیش زمینه ها و فرضیه های مرتبط با این مقاله را ارائه می کند. در ادامه، ما تحلیل روش تحقیقاتی و یافته های خودمان را ارائه می کنیم. بخش نهایی نیز بر روی کاربرد های نتایج و همچنین محدودیت های این مطالعه [...]

35,500 تومان

مسائل ” سبز ” برای تصمیم گیرندگان شرکت به طور فزاینده ای اهمیت یافته است، زیرا شرکت ها با حساسیت عمومی ، قوانین سختگیرانه و افزایش فشار ذینفعان برای حفظ محیط طبیعی روبرو هستند (Banerjee et al. 2003; Hult 2011; Maignan and Ferrell 2004). تعداد بیشتری از مشتری ها نیز شروع به تغییر سلایق خود [...]