در حال نمایش یک نتیجه

28,700 تومان

هیدروژل ها، شبکه های ماکرومولکولی بسیار هیدروفیل یا آب دوست هستند، که توسط کراس لینک شیمیایی یا فیزیکی پلیمرهای محلول تولید می شوند. با توجه به خواص عجیب هیدروژل ها مانند حساسیت بالا به محیط فیزیولوژیکی، ماهیت آبدوستی، محتوای آبکی بافت مانند نرم و انعطاف پذیری کافی، گزینه های بسیار مناسبی برای کاربردهای زیست پزشکی [...]