نمایش دادن همه 1 نتیجه

17,400 تومان

افغانستان اغلب (به‌عنوان‌مثال، [1-3]) به دلیل ترکیبی از ظرفیت سازگاری کم و در معرض بودن شدید تغییرات آب و هوایی، از جمله کشورهای آسیب‌پذیر به دلیل تغییرات اقلیمی بوده است. در طول چهار دهه گذشته، درگیری مسلحانه زیرساخت کشور را نابود کرده و به نهادهای آن آسیب رسانده است و منجر به فقر و فقدان [...]