در حال نمایش یک نتیجه

28,700 تومان

حادثه‌ی هسته‌ای در فوکوشیما [Fukushima] در مارس 2011 لزوم دست‌یابی به سوخت های هسته‌ای با تحمل بالاتر را برای شرایط غیرطبیعی آشکار ساخت. ذرات سوخت پوشش داده شده با TRISO (ایزوتروپ سه ­ساختاری) در بین گزینه‌های مورد مطالعه‌ی کنونی به عنوان سوخت ­های مقاوم تصادفی (ATF) هستند، و ترکیبات کاملی برای امنیت ذاتی راکتورهای دما [...]