دانلود پایان نامه بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) و استفاده از الگوهای آماری

11,800 تومانشناسه فایل: 3957

دانلود پایان نامه بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) و استفاده از الگوهای آماری

11,800 تومانشناسه فایل: 3957

  • حجم فایل ورد: 7.5MB
  • فرمت: فایل Word قابل ویرایش و پرینت (DOCx)
  • تعداد صفحات فارسی: 250
  • پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر
  • گرایش نرم افزار