در حال نمایش یک نتیجه

19,500 تومان

پذیرش سیستم اطلاعاتی همچنان موضوعی حیاتی است؛ زیرا سیستم ها نمی توانند هیچ مزیتی خلق کنند مگر اینکه استفاده شوند. مشخص شده است که یک عامل کلیدی که پذیرش IT توسط کاربر را زمینه سازی  می کند، ویژگی های شخصیتی است و آمادگی قبلی افراد برای پاسخ به محرک در موقعیت های متغیر پیشنهاد شده [...]