در حال نمایش یک نتیجه

19,500 تومان

مفهوم تقویت خاک با مواد فیبر طبیعی از دوران باستان منشا گرفته است. خاک های تقویت شده با فیبر توزیع تصادفی اخیرا توجه فزاینده ای در مهندسی کشاورزی به خود جلب کرده اند (Yetimoglu and Salbas, 2003). مفهوم و اصل تقویت خاک مقدمتا توسط Vidal (1969) توسعه یافت. او نشان داد که مقدمه ی عناصر [...]