در حال نمایش یک نتیجه

29,500 تومان

شناخت کودکان از حالات ذهنی و احساسات، نظریه ذهن (ToM)، موضوع اصلی در تحقیقات رشد شناختی در 30 سال گذشته است. علی رغم پایه های غنی در مطالعات مفاهیم “نوزادن” و “کودکان پیش از دبستان” در مورد خواسته ها، احساسات و باورهایشان (see Wellman, 2014), توجه کمتری به سمت پیشرفت ToM پس از 6 سالگی [...]