در حال نمایش یک نتیجه

28,400 تومان

SMWT یک حرکت رادیکالی (ریشه ای) را مشخص می کنند که چطور کار برنامه ریزی می شود و از طریق فرض مسئولیت برای انجام کل وظایف صورت می گیرد و توانایی تصمیم گیری به طور سنتی برای مدیریت حفظ می شود.بازرگانی امریکایی به شدت چنین ساختارهای قدرتی را می پذیرد که در حال حاضر از [...]