نمایش دادن همه 1 نتیجه

18,500 تومان

تست نرم افزار یکی از مهم ترین ابزار برای تضمین کیفیت نرم افزار است. آمار نشان می دهد که آزمایش نرم افزار، بطور کلی بیش از 50% هزینه کلی توسعه نرم افزار را در بر می گیرد (1). با افزایش پیچیدگی نرم افزار، آزمایش نرم افزار دشوارتر و هزینه برتر می شود. چگونگی انتخاب چند [...]