نمایش یک نتیجه

19,500 تومان

کشف مسیر تداخل RNA (RNAi) که در آن RNA دو رشته ای (dsRNA) باعث خاموشی بیان ژن پس از رونویسی شده (Fire et al., 1998) و پس از آن بیان اینکه این مسیر می تواند با توالی­ های RNA اگزوژن کوتاه مورد استفاده قرار گیرد (Elbashir et al., 2001)، بسیاری از زمینه های مطالعات سلولی [...]