در حال نمایش یک نتیجه

16,500 تومان

جهش های رگه زایشی ممکن است منجر به نتایج مضر مختلف از جمله مرگ و میر جنینی، بیماری ارثی ژنتیکی یا ناپایداری ژنتیکی درون نسل شود. با توجه به اینکه ژرم لاین فراوانی موتاسیونی خود به خودی زیادی دارد، آزمایش ­های موتاسیون سلول ژرم، اغلب به تعداد زیادی از حیوانات و دوزهای شیمیایی بالا برای [...]