در حال نمایش یک نتیجه

22,500 تومان

در طی سه دهه گذشته، چین پیشرفت های اقتصادی خود را با تغییر و تحول از یک اقتصاد برنامه ریزی شده مرکزی به اقتصاد بازار گرا، ایجاد بازارهای سرمایه و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حاصل کرده است که نتیجه این امر اختصاص جایگاهی در بازار جهانی به چین است. با این حال، همراه با [...]