در حال نمایش یک نتیجه

14,500 تومان

تخمین زده شده است که جمعیت جهان تا سال 2050 به اندازه 2.3 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت. برای آماده شدن بیشتر برای چنین واقعه ای، صنعت سلامت شخصی در حال حاضر در حال تجربه تغییراتی است. صنعت مرتبط با سلامت شخصی در حال تغییر از وضعیت واکنشگر به یک وضعیت کنشگر بر حسب تشخیص [...]