در حال نمایش یک نتیجه

17,500 تومان

رابطه میان مصرف دخانیات، قرار گرفتن در معرض آسیب های روحی و اختلال استرس پس از آسیب روانی (PTSD1) به خوبی شناخته شده‌ است (Feldner, Babson, & Zvolensky, 2007; Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes, & Nelson, 1995). به عنوان مثال، در سراسر جمعیت‌، افراد در معرض تروما احتمال بیشتری دارند که سیگاری‌های کنونی باشند (به عنوان [...]