در حال نمایش یک نتیجه

2,100 تومان

هدف این مقاله نشان دادن توانایی ترانسفورماتور جابجا کننده فاز (Phase Shifting Transformer) PST در کاهش تلفات سیستم قدرت است. در این راستا ابتدا توانایی های PST با دیگر ادواتی که توانایی کنترل سیلان قدرت را دارند، مقایسه می شود. سپس شبکه برق منطقه ای تهران و خطوط رابط آن با نواحی مجاور به عنوان شبکه [...]