در حال نمایش یک نتیجه

19,700 تومان

در این مقاله یک آمپلی فایر ترانس کندوکتانس عملیاتی (OTA) چند مسیره تک طبقه ای شرح شده است. آمپلی فایر پیشنهادی از روش بهبود ترانس کندوکتانس در آمپلی فایر کاسکود تابیده ارتقا یافته بهره میبرد. این به طور قابل توجهی موجب بهبود بهره DC، پهنای باند بهره واحد و نرخ نوسان ولتاژ در مقایسه با آمپلی [...]