در حال نمایش یک نتیجه

14,500 تومان

روش های متعددی برای حل مسائل محدودیت برنامه نویسی غیر خطی مانند نیوتن ، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم پرندگان و غیره وجود دارد. در این مقاله با استفاده از پدیدار شدن الگوریتم، الگوریتم بهینه سازی فاخته و افزودن وزن ساده یک روش برای حل مسائل چند منظوره ارائه شده است. در بهینه سازی تک منظوره تصور [...]