در حال نمایش یک نتیجه

19,500 تومان

توسعه نرم افزار فرآیندی است که در شامل نظرات و رویکردهای مختلف است. به همین دلیل فرآیند توسعه نرم افزار نیاز به مشخص کردن روش های ایجاد نرم افزار در شرایط استاندارد است. امروزه روش های مختلف توسعه نرم افزار مانند BPM ، RUP ، الگوهای طراحی و روش های هوشمند وجود دارد. با این [...]