در حال نمایش یک نتیجه

18,700 تومان

در این تحقیق، با توجه به نگرانی های ذکر شده در فوق و ماهیت چند معیاره مسئله انتخاب مکان نیروگاه هسته ای، یک چارچوب مبتنی بر چند معیاره پیشنهاد می شود تا مناسب ترین مکان جهت ایجاد یک نیروگاه هسته ای در ترکیه انتخاب شود. در مسئله نیروگاه هسته ای، ارزیابی های دقیق می تواند [...]