در حال نمایش یک نتیجه

12,300 تومان

ریسک اعتباری قدیمی ترین شکل ریسک در بازار مالی است. ریسک اعتباری یا ریسک مرتبط با عدم بازپرداخت مبلغ بدهی در تاریخ بانکداری متداول است. ریسک اعتباری مهمترین نوع ریسک در امور مالی، تجاری و بازرگانی است. تکنیک های ریسک اعتباری در دهه های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته اند. این امر به توسعه روش های [...]