در حال نمایش یک نتیجه

22,500 تومان

در سیستم‌های قدرت الکتریکی با مقیاس بزرگ که به سطوح متصل هستند، کنترل فرکانس بار (LFC) نقش مهمی ایفا می‌کند. LFC با هدف حفظ فرکانس سیستم هر ناحیه و قدرت خط ارتباطی درون ناحیه‌ای با حدود قابل تحمل بپردازد تا بتواند با نوسانات تقاضاهای بار و اختلالات سیستم مقابله کند. این توابع مهم به LFC [...]