در حال نمایش یک نتیجه

12,000 تومان

سیستم های حمل و نقل هوشمند، ترکیبی از فناوری های اطلاعات و ارتباطات با همه نوع شبکه های حمل و نقل را نشان می دهند که اسباب جابجایی هوشمند افراد و محموله را به وجود می‌آورند.(Kan and Miles, 2000) سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) در حال حاضر با چالش های متعددی مواجه هستند [...]