در حال نمایش یک نتیجه

12,000 تومان

مسئله توزیع اقتصادی[1] (EDP) مربوط به برنامه تولید بهینه ژنراتورهای موجود در سیستم قدرت برای به حداقل رساندن کل هزینه سوخت و در عین حال برآورده ساختن محدودیت های عملیاتی و تقاضای بار است. EPD، نقش مهمی را در برنامه ریزی عملیات و کنترل سیستم های قدرت مدرن ایفا می کند [1]. در طی چند [...]