در حال نمایش 4 نتیجه

20,500 تومان

ایران در کمربند زلزله خیز کوه های آلپ – هیمالیا واقع شده است، به عنوان یکی از فعال ترین مناطق تکتونیک جهان و یک کشور مستعد زلزله است که بیش از 130 زلزله قوی را با بزرگی 7 یا بیشتر در قرن های اخیر تجربه کرده است. فقط در قرن گذشته حدود 25 زمین لرزه [...]

14,000 تومان

تا همین اواخر ، رابطه بالقوه بین باور های مذهبی ، شیوه های مدیریتی و نتایج سازمانی به طور آشکارا در تحقیق مدیریت جریان اصلی نادیده گرفته شدند. علی رغم این واقعیت که بیش از 80 درصد مردم در سطح جهان گزارش می دهند که مذهب یک بخش مهم از زندگی روزانه را تشکیل می [...]

14,500 تومان

به حرکت واداشتن منابع انسانی؛ هر شرکتی به منابع فیزیکی، مالی و انسانی نیاز دارد تا به هدف خود دست پیدا کند. به واسطه انگیزه است که منابع انسانی را می توان با بهره مندی کامل از آنها مورد بهره برداری قرار داد. این کار با ایجاد تمایل در کارمندان نسبت به کار صورت پذیر [...]

5,500 تومان

در وجود هر انسانی مقداری نیروی حیاتی، انرژی، امکانات و استعدادهای خاص نهفته است که اگر شرایط و فرصت مناسب برای او فراهم گردد. این نیروها و استعدادها، آشکارا و به طور رشد می کنند. هدف از پژوهش حاضر عبارت است از اینکه خصوصیات یک فرمانده چیست و چرا دانشجویان به این تخصص علاقه خاصی [...]