در حال نمایش یک نتیجه

17,500 تومان

توضیح نقش بدهی در عملکرد شرکت ها یکی از اهداف اصلی پژوهش های معاصر برای بیش از پنجاه سال است (Modigliani and Miller 1958). اما این نقش همچنان یکی از موضوعات مورد بحث است که توجه بسیاری از پژوهشگران نظیر گودارد و همکاران (2005)، برگر و بوناکسوری (2006)، رائو و همکاران (2007)، باوم و همکاران [...]