در حال نمایش یک نتیجه

29,500 تومان

در دهه گذشته، یک چالش جدید و بی سابقه ای برای شرکتها در هر اندازه ای، بوجود آمد، که می تواند به معنی زندگی یا مرگ برای یک سازمان خاص باشد [1، ص. 1]. با این بیانیه سنگین، جاناتان اسپیرا[1] نوید آغاز یک دوره جدید را میدهد: اقتصاد دانش. بررسی های اخیر مک کینزی[2] در [...]