در حال نمایش یک نتیجه

25,500 تومان

در حال حاضر، اکثر نمایندگی های شهری با توجه به فقدان بودجه و کارگران با تجربه برای نوسازی با چالش هایی در رابطه با وخامت زیرساخت های زیرزمینی مواجه می شوند. طبق گزارش اخیر، زیرساخت های زیرزمینی در ایالات متحده در حال حاضر در رتبه D قرار دارند (در مقیاس A تا F و I) [...]