نمایش دادن همه 1 نتیجه

5,000 تومان

از زمانی که آزمایش های ابتدایی روی الکتریسیته ساکن جهت منزوی کردن بار الکتریکی ساکن توسط مواد دی الکتریکی که بار را به خارج هدایت نمی کنند ، صورت گرفته ، لزوم مطالعه مواد دی الکتریکی با توجه به نیاز عملی به عایق ها احساس گردید . کهربا ، موم ، شیشه از جمله اولین [...]