در حال نمایش یک نتیجه

14,500 تومان

تعداد افرادی که مبتلا به دیابت ملیتوس هستند و به طور فزاینده ای در سراسر جهان رو به افزایش است، در اروپا برآورد شیوع آن 10% در بین افراد 20 تا 70 ساله تا سال 2030 می باشد. در نتیجه، بروز عوارض مزمن دیابت به همراه افزایش هزینه های مرتبط به بستری شدن و مدیریت [...]