در حال نمایش یک نتیجه

9,500 تومان

در سال های اخیر ، سیستم های نوآوری و تخصیص سخنگو پیشرفته به نقطه ای رسیده اند که در آن همپوشانی گفتار می تواند یک منبع برجسته ی خطا باشد. مسئله ی رخداد همپوشانی در سناریوهای کنترل نشده ی خود به خودی ، مثل کنفرانس ها ، مساله ای معمولیست و از سال 2004 به [...]