در حال نمایش یک نتیجه

19,600 تومان

هلند تحقیق خود را بر روی تغییر آب و هوا ادامه می دهد. باعث تغییر مهاجرت و استفاده از انرژی می شود. گرفتن CO2 و ذخیره سازی یکی از انتخاب ها می باشند که رسیدن به اهداف ملی را ممکن می سازند. تا حدی استانداردهای هلند از این نظریه حمایت کرده که سوال بسیار مهمی [...]